wniosek VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy Wartość wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego którą wpisujemy do wniosku w IV kwartale 2018 roku wynosi
4.294 zł
Opinie o Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy

pierwszy "Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługę firmy odzyskajvat.pl. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Na każdego naszego emaila z pytaniem dostawaliśmy błyskawiczną odpowiedź. Wypełniony wniosek otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. Był on bezbłędnie wypełniony co ułatwiło szybkie odzyskanie zwrotu podatku w ciągu zaledwie miesiąca od wysłania wniosku do urzędu! Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy :)"
Iza i Paweł Data dodania: 01.02.2012
"Bardzo dobry kontakt z biurem. Profesjonalnie przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Nie miałem żadnych problemów w Urzędzie Skarbowym." Michał Ostach Data dodania: 04.02.2012
"Terminowe i rzetelne przygotowanie wniosku. Zrozumiała Informacja o koniecznych działaniach. Atrakcyjna cena. w dniu 26/01/2012 otrzymałam pozytywną decyzje US o zwrocie VAT, US Łódź Górna nie miał żadnych uwag do wniosku." Renata Data dodania: 26.01.2012
"Bardzo solidna firma. Mój wniosek został przygotowany bardzo szybko (4 dni) . Cena za usługę bardzo atrakcyjna. Porównując z innymi biurami rachunkowymi tu kosztuje to znacznie taniej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Obsługa miła i rzetelna. Gorąco polecam." Barbara Data dodania: 09.01.2012

pierwszy W dziale DO POBRANIA umieściliśmy interaktywny wzór druku wniosku VZM-1 z załącznikami udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Interaktywna wersja pozwala na samodzielne wypełnienie, zapisanie i wydrukowanie gotowego wniosku. Zapraszamy do pobierania!
pierwszy Wniosek VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych możesz złożyć tylko raz w roku. Nie ważne przy tym jakiego okresu dotyczą faktury, liczy się tylko ilość składanych wniosków w ciągu roku. Kolejny wniosek będziesz mógł złożyć w następnym roku kalendarzowym.
Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane Kalisz

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH do odliczenia w VZM-1

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wykaz materiałów budowlanych

które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT(1).

Poz.

Symbol PKWiU(2)

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

ex 14.21 

Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego

2

20.10.10-73.00

Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z drewna tropikalnego)

3

20.10.10-77.20

Listwy dębowe do parkietów

4

20.10.10-77.30

Deszczułki posadzkowe lite dębowe

5

ex 20.10.10-78.1

Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe

6

ex 20.10.10-78.20

Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe

7

20.10.10-78.90

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe

8

20.10.21-10.1

Tarcica podłogowa strugana iglasta

9

20.10.21-10.20

Listwy przyścienne z drewna iglastego

10

ex 20.10.21-10.30 

Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej

11

ex 20.10.21-10.90

Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łacznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

12

ex 20.10.21-53.20

Kostka brukowa z drewna liściastego - z wyłączeniem nasyconej

13

ex 20.10.21-53.90

Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

14

20.10.21-55.00

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione)

15

20.30.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane

16

20.30.12-15.00

Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych

17

20.30.12-19

Płyty parkietowe z drewna, pozostałe

18

20.30.20-02.10

Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych

19

ex 21.24.11

Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien

20

24.30.22-53.10

Kity szklarskie

21

24.30.22-53.20

Kity budowlane uszczelniające

22

24.30.22-60.00

Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe

23

ex 24.62.10-70

Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

24

ex 24.62.10-80

Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

25

ex 24.62.10-90

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niewymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

26

ex 25.21.2 

Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas

27

ex 25.21.41-20.00 

Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu - wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)

28

21.41-50.20 

Płyty komórkowe z poliuretanów

29

25.21.42-30.10 

Płyty faliste z poliestrów

30

ex 25.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)

31

25.24.28-40.00 

Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

32

ex 26.11 

Szkło płaskie - wyłącznie szkło budowlane

33

ex 26.12 

Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce - wyłącznie szkło budowlane

34

ex 26.14.12 

Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20)

35

ex 26.15.12

Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży

36

26.22 

Wyroby sanitarne ceramiczne

37

26.30.1

Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe

38

ex 26.40 

Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane

- z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych
(PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych
kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)

39

26.5 

Cement, wapno i gips

40

ex 26.6 

Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:

1) płyt kamiennych surowych,

2) wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników
i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt
okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin
posadzkowych

41

26.82.12 

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

42

26.82.13-00.1 

Mieszanki mineralno-bitumiczne

43

26.82.13-00.6 

Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne

44

26.82.16-10 

Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej

45

ex 26.82.16-20 

Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami - z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30)

46

26.82.16-30 

Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane

47

ex 27.10.40 

Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane

48

27.10.50

Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach

49

ex 27.10.60

Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych

50

ex 27.10.70

Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych

51

27.21.10

Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa

52

27.21.20

Złącza odlewane, z żeliwa

53

ex 27.22.10 

Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych

54

ex 27.31

Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)

55

27.32 

Wyroby walcowane na zimno płaskie

56

27.33

Wyroby formowane na zimno

57

27.34 

Drut

58

27.42.24

Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm

59

ex 27.44.26

Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26- 30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi 

60

ex 28.11.10

Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych

61

28.11.23-40

Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym

62

28.11.23-50.3 

Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe

63

28.11.23-50.4 

Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe

64

28.11.23-62.72 

Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów

65

ex 28.11.23-62.79

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych

66

28.11.23-62.8

Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań

67

28.11.23-63

Elementy budowlane stalowe, pozostałe

68

28.11.23-64

Elementy ramowe budowlane stalowe

69

28.11.23-76

Elementy budowlane

70

28.11.23-79

Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową

71

ex 28.12.10

Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych

72

ex 28.21.11-21.00

Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

73

ex 28.21.11-22.00 

Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

74

ex 28.21.11-23 

Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

75

ex 28.21.11-33 

Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

76

ex 28.21.11-51 

Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

77

28.22.11-30

Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa

78

28.22.11-50

Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali

79

ex 28.22.12

Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)

80

28.22.13-00.00

Części kotłów centralnego ogrzewania

81

28.30.12 

Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami; kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodną lub inne rodzaje pary

82

28.30.13 

Części wytwornic pary

83

28.63.12-30.00 

Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe

84

ex 28.63.12-50

Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)

85

ex 28.63.13

Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane

86

ex 28.63.14 

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane

87

28.73.11-31.50

Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie

88

28.73.12-70.13

Przewody gołe napowietrzne z aluminium

89

ex 28.73.12-70.30

Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium - wyłącznie przewody napowietrzne

90

ex 28.73.13-20

Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

91

ex 28.73.13-30 

Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

92

ex 28.73.13-43 

Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

93

ex 28.73.13-44

Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

94

ex 28.73.13-45

Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu

95

ex 28.74.11 

Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące

96

28.75.11-10 

Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej

97

28.75.11-21.00 

Wanny żeliwne (również emaliowane)

98

28.75.11-25 

Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)

99

28.75.11-31.1 

Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe

100

28.75.11-31.2

Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane

101

28.75.11-31.4 

Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane

102

28.75.11-31.50 

Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe

103

28.75.11-31.86 

Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali

104

28.75.11-35.10 

Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi

105

28.75.11-37.20

Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium

106

ex 28.75.27-13.00 

Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki)

107

28.75.27-31.10 

Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali

108

28.75.27-31.90 

Szczeble ze stali, pozostałe

109

28.75.27-37.1 

Osłony instalacji budowlanych, ze stali

110

28.75.27-37.2 

Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali

111

28.75.27-37.3 

Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali

112

28.75.27-37.4 

Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe

113

28.75.27-53.10 

Grzejniki z aluminium

114

28.75.27-55.1 

Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe

115

28.75.27-55.2 

Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe

116

28.75.27-55.3

Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe

117

28.75.27-59.30 

Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi

118

28.75.27-87.1

Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium

119

28.75.27-87.2 

Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali

120

29.12.24-80.41 

Hydrofory

121

29.21.11

Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.

122

29.21.14-30.00

Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz; części rusztów mechanicznych

123

29.24.12-30.3

Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej

124

29.24.12-70.33

Filtry przykotłowe oleju

125

29.71.25-30.00

Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)

126

29.71.25-50 

Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe

127

ex 29.71.28-10

Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych

128

ex 29.72.11-13

Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych

129

29.72.11-50.11

Kuchnie węglowe stałe

130

29.72.12-33.10

Piece grzewcze gazowe

131

29.72.12-33.20

Piece uniwersalne

132

29.72.12-70.10

Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione

133

29.72.12-70.20

Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione

134

ex 29.72.14

Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne - wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze

135

ex 29.72.20

Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)

136

ex 31.20.21-50.30

Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

137

ex 31.20.31-70.1

Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia

138

ex 31.20.31-70.2

Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia

139

31.20.32-03.20

Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

140

31.20.32-05.20

Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

141

ex 31.20.40-30.9

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe - wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, - 05.20)

142

ex 31.20.40-90.30

Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

143

ex 31.30.13-71.1

Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

144

31.30.13-71.39

Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe

145

ex 31.30.13-73.1

Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

146

31.30.13-73.39

Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe

147

31.30.13-73.40

Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi

148

ex 31.30.13-75.1

Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

149

31.30.13-75.39

Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe

150

ex 31.30.14

Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V - z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14- 00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)

151

31.50.24-00.1 

Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane

152

ex 31.50.25-11

Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody

153

ex 31.50.25-12

Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody

154

ex 31.50.25-31

Oprawy oświetleniowe przemysłowe (ł IP20) do żarówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych

155

ex 31.50.25-32 

Oprawy oświetleniowe przemysłowe (ł IP20), do świetlówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych

156

ex 31.50.25-39

Oprawy oświetleniowe przemysłowe (ł IP20), pozostałe - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek

157

ex 31.62.14-50.1 

Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

158

ex 33.20.52-83.00

Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)

159

ex 33.20.52-89.00

Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno niewymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)

160

33.20.63-30 

Gazomierze

161

33.20.63-50.1 

Wodomierze

162

33.20.63-70.2 

Liczniki elektryczne prądu zmiennego

163

33.20.70-15.00 

Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)

164

33.20.70-19.00 

Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)

165

33.20.70-50.42 

Reduktory membranowe

166

ex 36.63.40-00.2 

Wykładziny podłogowe z podłożem - z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych

167

bez względu na symbol PKWiU

Armatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:

- armatura z żeliwa szarego,
- zasuwy,
- zawory,
- przepustnice

Armatura metalowa sieci domowej

168

bez względu na symbol PKWiU

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

169

bez względu na symbol PKWiU

Panele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej

170

bez względu na symbol PKWiU

Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

_______________________
(1) Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) pod pojęciem podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 113, nr 90, poz. 756, nr 143, poz. 1199, nr 179, poz. 1484).

(2) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 89, poz. 844 i z 2005 r. nr 90, poz. 760).