wniosek VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy Wartość wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego którą wpisujemy do wniosku w IV kwartale 2018 roku wynosi
4.294 zł
pierwszy

Opinie o Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy "Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługę firmy odzyskajvat.pl. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Na każdego naszego emaila z pytaniem dostawaliśmy błyskawiczną odpowiedź. Wypełniony wniosek otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. Był on bezbłędnie wypełniony co ułatwiło szybkie odzyskanie zwrotu podatku w ciągu zaledwie miesiąca od wysłania wniosku do urzędu! Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy :)"
Iza i Paweł Data dodania: 01.02.2012
"Bardzo dobry kontakt z biurem. Profesjonalnie przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Nie miałem żadnych problemów w Urzędzie Skarbowym." Michał Ostach Data dodania: 04.02.2012
"Terminowe i rzetelne przygotowanie wniosku. Zrozumiała Informacja o koniecznych działaniach. Atrakcyjna cena. w dniu 26/01/2012 otrzymałam pozytywną decyzje US o zwrocie VAT, US Łódź Górna nie miał żadnych uwag do wniosku." Renata Data dodania: 26.01.2012
"Bardzo solidna firma. Mój wniosek został przygotowany bardzo szybko (4 dni) . Cena za usługę bardzo atrakcyjna. Porównując z innymi biurami rachunkowymi tu kosztuje to znacznie taniej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Obsługa miła i rzetelna. Gorąco polecam." Barbara Data dodania: 09.01.2012

pierwszy W dziale DO POBRANIA umieściliśmy interaktywny wzór druku wniosku VZM-1 z załącznikami udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Interaktywna wersja pozwala na samodzielne wypełnienie, zapisanie i wydrukowanie gotowego wniosku. Zapraszamy do pobierania!
pierwszy Wniosek VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych możesz złożyć tylko raz w roku. Nie ważne przy tym jakiego okresu dotyczą faktury, liczy się tylko ilość składanych wniosków w ciągu roku. Kolejny wniosek będziesz mógł złożyć w następnym roku kalendarzowym.
Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane Kalisz

FAQ czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

11. Jaki adres powinien widnieć na fakturach za materiały budowlane - dotychczasowy adres zamieszkania i czy adres nowej inwestycji?
Generalnie należy posługiwać się swoim dotychczasowym adresem zamieszkania, czyli tym jaki mamy zgłoszony w urzędzie skarbowym. Jeśli jednak na części faktur adres ten dotyczy nowej inwestycji w budowie nie powinno być problemów z zaliczeniem tych faktur. Wyjątkiem bowiem są przypadki aby urzędnicy kwestionowali takie faktury. W ostateczności trzeba będzie sporządzić noty korygujące do tych faktur i po uzyskaniu na nich podpisu wystawcy dołączyć je do faktur.
12. Czy protokół zdawczo-odbiorczy jest wystarczającym dokumentem i może posłużyć jako tytuł prawny do lokalu/budynku?
Tak, zgodnie z interpretacjami jakie ukazały się w tej sprawie urzędy skarbowe zaliczają ten dokument jako tytuł prawny do rozporządzania lokalem czy budynkiem (Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 08 marca 2006r., Sygnatura: US40-DF2/415-10/VII/2006; Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 19 kwietnia 2005r., Sygnatura: UPO-415-44/05/03/RL; Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 28 listopada 2005r., Sygnatura: IX-415/005/119/05; Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 19 sierpnia 2005r., Sygnatura 1407/N-005/US/31/05/DD; Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2005r., Sygnatura 1443PD/415/214/10/05; Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 8 lipca 2005r., Sygnatura IIUS PBII/415-99/05) .
13. Jednocześnie buduję dom mieszkalny oraz budynek garażowo-warsztatowy które są oddzielnymi budynkami usytuowanymi na tej samej działce. Dokonując zakupu materiałów budowlanych nie zwracałem uwagi aby materiały budowlane miały ścisły podział na budynek mieszkalny i garaż. Niektóre z materiałów np.cement zostały użyte zarówno do budowy jednego jak i drugiego budynku a na fakturze nie ma wyraźnego podziału ilościowego. W chwili obecnej nie jestem w stanie okreslić jaka ilość została zużyta do budowy domu a jaka do budowy garażu. Co zrobić w takim przypadku, czy z takich faktur będę mógł odzyskać część podatku VAT?
Ponieważ zwrot można uzyskać tylko od materiałów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a budynek garażowo-warsztatowy który dodatkowo jest osobnym budynkiem, nie spełnia tego celu to nie będzie można starać się o uzyskanie zwrotu różnicy podatku VAT z tej części materiałów budowlanych jakie zostały wykorzystane do jego budowy. Jeśli nie możliwe jest wyraźne wyodrębnienie i podział materiałów budowlanych na te z których przysługuje zwrot i na pozostałe materiały to w takim przypadku należy posłużyć się szacunkowym określeniem tych ilości np.w stosunku do powierzchni użytkowej obu budynków.
14. Wypełniłem swój wniosek samodzielnie ale okazało się, że uwzględniłem w nim materiały za które nie przysługuje zwrot - czy powinienem się czegoś obawiać, jaka jest procedura w takich przypadkach?
Każdy wniosek jest drobiazgowo weryfikowany przez pracownika urzędu skarbowego. Jeśli okaże się, że jakiś materiał wpisany do wniosku został przez tego pracownika zakwestionowany to najczęściej telefonicznie wzywa on podatnika aby wykreślił z wniosku tą pozycję. Na tym etapie jest to rozwiązanie dla obu stron najkorzystniejsze - urzędnikom ułatwia pracę (nie muszą wydawać decyzji i jej uzasadniać) a podatnik szybciej otrzymuje zwrot. Zdarza się jednak, że urzędnik kwestionuje materiał budowlany, który mimo wszystko podlega odliczeniu zgodnie np. z deklaracją producenta i podanym przez niego numerem PKWiU. Są to przypadki sporadyczne, ale mimo wszystko przy dokonywaniu wykreśleń z wniosku zalecamy ostrożność. Należy bowiem pamiętać, że dokonując samodzielnie wykreśleń pozbawiamy się możliwości odwoławczych. Istnieje jedynie możliwość powtórnego uwzględnienia tych materiałów w kolejnym wniosku ale to dodatkowa praca i wydłuża czas oczekiwania na uzyskanie zwrotu.
15. Podobno ulga przysługuje tylko osobom które uzyskały pozwolenie na budowę przed wejściem Polski do Unii Europejskiej czyli przed dniem 01.05.2004 roku - to prawda?
To oczywiście nieprawda - z ulgi może skorzystać każdy kto poniósł wydatki na nabycie materiałów budowlanych po dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej i posiada w chwili składania wniosku pozwolenie na budowę (w przypadku budowy). Ustawa nie określa kiedy to pozwolenia na budowę ma być wydane więc data wydania pozwolenia na budowę może być późniejsza niż data zakupu tych materiałów budowlanych.