wniosek VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy Wartość wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego którą wpisujemy do wniosku w IV kwartale 2018 roku wynosi
4.294 zł
pierwszy

Opinie o Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy "Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługę firmy odzyskajvat.pl. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Na każdego naszego emaila z pytaniem dostawaliśmy błyskawiczną odpowiedź. Wypełniony wniosek otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. Był on bezbłędnie wypełniony co ułatwiło szybkie odzyskanie zwrotu podatku w ciągu zaledwie miesiąca od wysłania wniosku do urzędu! Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy :)"
Iza i Paweł Data dodania: 01.02.2012
"Bardzo dobry kontakt z biurem. Profesjonalnie przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Nie miałem żadnych problemów w Urzędzie Skarbowym." Michał Ostach Data dodania: 04.02.2012
"Terminowe i rzetelne przygotowanie wniosku. Zrozumiała Informacja o koniecznych działaniach. Atrakcyjna cena. w dniu 26/01/2012 otrzymałam pozytywną decyzje US o zwrocie VAT, US Łódź Górna nie miał żadnych uwag do wniosku." Renata Data dodania: 26.01.2012
"Bardzo solidna firma. Mój wniosek został przygotowany bardzo szybko (4 dni) . Cena za usługę bardzo atrakcyjna. Porównując z innymi biurami rachunkowymi tu kosztuje to znacznie taniej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Obsługa miła i rzetelna. Gorąco polecam." Barbara Data dodania: 09.01.2012

pierwszy W dziale DO POBRANIA umieściliśmy interaktywny wzór druku wniosku VZM-1 z załącznikami udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Interaktywna wersja pozwala na samodzielne wypełnienie, zapisanie i wydrukowanie gotowego wniosku. Zapraszamy do pobierania!
pierwszy Wniosek VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych możesz złożyć tylko raz w roku. Nie ważne przy tym jakiego okresu dotyczą faktury, liczy się tylko ilość składanych wniosków w ciągu roku. Kolejny wniosek będziesz mógł złożyć w następnym roku kalendarzowym.
Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane Kalisz

ZWROT VAT W PIGUŁCE czyli to co musisz wiedzieć

» Tylko materiały budowlane znajdujące się w załączniku do ustawy oraz spełniające inne wymagania ustawy, nie odliczymy żadnych usług
» Tylko faktury z okresu 01.01.2012 - 31.12.2013 r. a więc nie odliczymy już podatku z faktur wystawionych po 01.01.2014 r. Wydatki poniesione po dniu 01.01.2014 r. mogą odliczyć już tylko nieliczni którzy spełnią warunki ustawy "Mieszkanie dla Młodych".
» Tylko jeden wniosek VZM-1 w trakcie roku wyjątkiem od tej zasady są małżonkowie składający oddzielne rozliczenia, każdy z małżonków może złożyć jeden wniosek w trakcie roku, choć przysługuje im jeden wspólny limit
» Maksymalny termin na złożenie wniosku to nawet 31.12.2018 r. dotyczy faktur z lat 2012-2013, faktury wystawione w latach wcześniejszych trzeba było rozliczyć we wcześniejszym terminie
» Wszystkie wydatki w jednym wniosku nawet wtedy gdy dotyczą różnych inwestycji i pochodzą z różnych lat
» 5-letni limit odliczeń w trakcie którego możesz składać kolejne wnioski
ILE MOŻNA ODZYSKAĆ?

Wysokość przysługującego zwrotu uzależniona jest od kilku czynników: przede wszystkim od wysokości poniesionych wydatków które kwalifikują się do odliczenia oraz od rodzaju inwestycji i związanego z tym przysługującego limitu odliczeń.

Jak szybko wyliczyć ile wyniesie Twój orientacyjny zwrot?
To łatwe i możesz to zrobić na kilka sposobów, wystarczy wyliczyć:
 • 15% kwoty NETTO wydatków na zakup materiałów budowlanych, lub
 • 12,195% kwoty BRUTTO wydatków na zakup materiałów budowlanych, lub
 • 65,22% kwoty PODATKU VAT z wydatków na zakup materiałów budowlanych.
Jeśli znasz już kwotę zwrotu jaką możesz odzyskać to teraz sprawdź czy nie przekracza ona limitu. Limity zwrotu wydatków za materiały budowlane dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Podatnik w okresie pięciu lat będzie mógł zatem otrzymać zwrot VAT w kwocie wynoszącej (dane dla I kwartału 2018 roku):
 • 34.974,04 zł zwrotu podatku dla około 286 tys.zł poniesionych wydatków dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę - 12,195 % kwoty wynikającej z iloczynu 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 • 14.988,87 zł zwrotu podatku dla około 123 tys.zł poniesionych wydatków dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę - 12,195 % kwoty wynikającej z iloczynu 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Do ustalenia w/w limitów konieczne jest więc wpisanie do wniosku ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Oto jak wskaźnik ten kształtował się w ostatnich latach:
Rok
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2018
4097*
 
 
 
2017
3976
4000
4424
4014*
2016
3961
3925
4177
4063
2015
3880
3984
3926
4066
2014
3975
4228
4129
4141
2013
3915
3837
4019
3879
2012
3988
3829
4130
4103
2011
4657
3979
3797
3819
2010
3783
3964
4372
4433
2009
3478
3631
3895
3924
2008
3041
2890
2970
3186
2007
2557
2619
2683
2650
2006
2528
2388
2560
2445
2005
2386
2195
2505
2336
2004
2117
2432
2412
2562
* - wskaźnik aktualny dla wniosków składanych w I kwartale 2018 roku, tj. od 01.01.2018 do 31.03.2018 r.
CO MOŻNA ODLICZYĆ?

Przy sporządzaniu wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych należy przede wszystkim pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze odliczeniu podlegają jedynie wydatki na zakup materiałów budowlanych dokonane do dnia 31.12.2013 r. Nie kwalifikują się więc wydatki: na zakup działki budowlanej, domu od dewelopera, za sporządzenie projektu domu, za podłączenie do sieci np.elektrycznej. Nie odliczysz również wydatków na usługi budowlane (te i tak jeśli dotyczą budownictwa mieszkaniowego powinny być objęte 7% lub teraz 8% stawką podatku VAT).

Po drugie odliczeniu podlegają wszystkie te wydatki na materiały budowlane, które przed dniem 01.05.2004 r. opodatkowane były stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 01.05.2004 r. opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT obecnie 23%. Minister właściwy do spraw budownictwa ogłosił w drodze obwieszczenia wykaz materiałów budowlanych. Po zapoznaniu się z nim szybko stwierdzimy jednak, że nie jest on zbyt precyzyjny co niestety często potwierdzają pracownicy urzędów skarbowych. Dosłowne posługiwanie się wykazem może doprowadzić do błędnego zakwalifikowania niektórych pozycji np. ex 28.74.11 "Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące". W praktyce pozycja ta często sprawia sporo trudności i może wprowadzać w błąd. Pod tym grupowaniem często kwalifikowane są bowiem śruby i wkręty budowlane na które stawka podatku VAT nie wzrosła! Takich przykładów niestety jest więcej. Dlatego należy bardzo ostrożnie i z wyczuciem posługiwać się ogłoszonym wykazem materiałów budowlanych. W wielu przypadkach aby rozwiać wątpliwości wystarczy telefon do sklepu lub producenta - w większości chętnie udzielają informacji o stawce podatku VAT przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy wykaz niektórych grup materiałów budowlanych, które NIE PODLEGAJĄ odliczeniu:
 • gwoździe budowlane, wkręty, blachowkręty, śruby, nakrętki, podkładki,
 • farby, emulsje, lakiery, drewnochrony oraz impregnaty,
 • grunty, podkłady gruntujące, podkłady tynkarskie,
 • folia budowlana, paroizolacyjna, folia w płynie,
 • siatka podtynkowa, siatka z włókna szklanego,
 • klej do tapet, tapety z włókna szklanego,
 • marmur i wyroby z marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych,
 • pompy ściekowe, pompy rozdrabniające,
 • osprzęt elektryczny np. gniazda, wyłączniki, puszki, bezpieczniki,
 • sprzęt AGD np. okapy kuchenne, kuchenki elektryczne, indukcyjne, piekarniki do zabudowy, lodówki,
 • wapno hydratyzowane, plastyfikatory i inne dodatki do betonu,
 • wyroby ze stali kwasoodpornej,
 • więźba dachowa, tarcica, płyty drewniane, OSB, MDF, HDF, wiórowe, pilśniowe,
 • stała zabudowa, meble kuchenne w tym szafki umywalkowe,
 • wykładziny dywanowe,
 • izoplast K (jako jedyny z izoplastów opodatkowany był stawką 22% VAT)

  Po trzecie - dokonując kwalifikacji materiałów budowlanych do odliczenia nie można również zapominać o tym, że materiały budowlane muszą mieć ścisły związek z budową lub remontem domu czy mieszkania. Mimo więc, że stawka podatku VAT wzrosła na te materiały nie odliczymy wydatków na zakup np.bramy wjazdowej, płotu betonowego czy kostki brukowej użytej do wybrukowania podjazdu.

  Kliknij TUTAJ jeśli chcesz zapoznać się z pełną treścią załącznika do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa.

 • KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZWROT?

  Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych są osoby fizyczne, które:
  1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
 • budowie budynku mieszkalnego;
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie, (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • 2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
  4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np.deweloperzy, firmy budowlane),
  5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.),
  6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.
  Spełnienie powyższych warunków jest niestety konieczne, bez tego Twoje ubieganie się o zwrot podatku może okazać się bezskuteczne. Składając swój wniosek będziesz musiał dołączyć do niego kserokopie wszystkich faktur z których dokonujesz odliczenia oraz dołączyć pozwolenie na budowę (w przypadku gdy inwestycja tego wymagała) lub tytuł prawny do budynku lub lokalu w którym dokonywałeś remontu.