wniosek VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy Wartość wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego którą wpisujemy do wniosku w IV kwartale 2018 roku wynosi
4.294 zł
pierwszy

Opinie o Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy "Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługę firmy odzyskajvat.pl. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Na każdego naszego emaila z pytaniem dostawaliśmy błyskawiczną odpowiedź. Wypełniony wniosek otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. Był on bezbłędnie wypełniony co ułatwiło szybkie odzyskanie zwrotu podatku w ciągu zaledwie miesiąca od wysłania wniosku do urzędu! Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy :)"
Iza i Paweł Data dodania: 01.02.2012
"Bardzo dobry kontakt z biurem. Profesjonalnie przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Nie miałem żadnych problemów w Urzędzie Skarbowym." Michał Ostach Data dodania: 04.02.2012
"Terminowe i rzetelne przygotowanie wniosku. Zrozumiała Informacja o koniecznych działaniach. Atrakcyjna cena. w dniu 26/01/2012 otrzymałam pozytywną decyzje US o zwrocie VAT, US Łódź Górna nie miał żadnych uwag do wniosku." Renata Data dodania: 26.01.2012
"Bardzo solidna firma. Mój wniosek został przygotowany bardzo szybko (4 dni) . Cena za usługę bardzo atrakcyjna. Porównując z innymi biurami rachunkowymi tu kosztuje to znacznie taniej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Obsługa miła i rzetelna. Gorąco polecam." Barbara Data dodania: 09.01.2012

pierwszy W dziale DO POBRANIA umieściliśmy interaktywny wzór druku wniosku VZM-1 z załącznikami udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Interaktywna wersja pozwala na samodzielne wypełnienie, zapisanie i wydrukowanie gotowego wniosku. Zapraszamy do pobierania!
pierwszy Wniosek VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych możesz złożyć tylko raz w roku. Nie ważne przy tym jakiego okresu dotyczą faktury, liczy się tylko ilość składanych wniosków w ciągu roku. Kolejny wniosek będziesz mógł złożyć w następnym roku kalendarzowym.
Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane Kalisz

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIENIA WNIOSKU VZM-1

Bardzo prosimy o uważne wypełnienia poniższego formularza. Przesłane w nim informacje są niezbędne do prawidłowego sporządzenia wniosku VZM-1. Jeśli nie chcesz podać nam danych osobowych to będziesz musiał te dane uzupełnić samodzielnie po otrzymaniu od nas wniosku.
Oświadczamy, że przesłane za pomocą poniższego formularza dane zostaną wykorzystane tylko do celów sporządzenia wniosku VZM-1 i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom w jakimkolwiek celu. Po sporządzeniu wniosku VZM-1 Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane ani przechowywane przez naszą firmę.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
przesłanie danych do wniosku VZM-1

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
Jeśli nie wiesz co wpisać lub nie chcesz podać swoich danych wpisz dowolny ciąg znaków np."sam uzupełnię".

Wniosek składa/ją:* 
osoba fizyczna niebędąca w związku małżeńskim
osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim - wniosek indywidualny
małżonkowie - wniosek wspólny
Dane wnioskującego / współmałżonka:*  

Numer PESEL lub NIP gdy prowadzisz działalność:
wnioskującego:                                                               współmałżonka:
   
Imię i nazwisko:                                                             Imię i nazwisko:
   
Adres zamieszkania: (kod pocztowy, miasto, ulica)         Adres zamieszkania: (kod pocztowy, miasto, ulica)
   
Gmina:                               Powiat:                                Gmina:                               Powiat:
         
Województwo:                                                                Województwo:
   
Urząd skarbowy:                                                             Urząd skarbowy:
   
Czy to pierwszy składany wniosek?
TAK
NIE
    Ilość złożonych wniosków VZM:                   
    Łączna kwota otrzymanych zwrotów:          
    Data złożenia pierwszego wniosku VZM:   
Jeśli we wniosku zamierzasz uwzględnić faktury z okresu od 01.05.2004 do 31.12.2005 to czy odliczałeś je również od podatku dochodowego w ramach tzw.dużej ulgi budowlanej lub ulgi remontowej ?  
TAK
NIE
Rok rozpoczęcia inwestycji (remontu, budowy lub rozbudowy):  

Rodzaj inwestycji:
budowa wymagająca pozwolenia na budowę
rozbudowa wymagająca pozwolenia na budowę
remont niewymagający pozwolenia na budowę

Krótki opis słowny przeprowadzonego zakresu remontu:
Sposób przekazania kwoty zwrotu przez urząd skarbowy:
odbiór gotówki w kasie urzędu skarbowego
za pośrednictwem poczty (na koszt wnioskującego)
na rachunek bankowy o numerze:  
Sposób dostarczenia faktur:
zeskanowane w postaci elektronicznej (JPG,PDF) na adres e-mail info@odzyskajvat.pl
za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej na adres biura
faxem (maksymalnie do 5 szt.)
Wypełniony wniosek chcę otrzymać:
w postaci elektronicznej (plik PDF) do samodzielnego wydrukowania - wysyłka GRATIS
wydrukowany i przesłany listem poleconym - zryczałtowany koszt druku i wysyłki 9 zł
Dane kontaktowe:*
Adres e-mail:

Telefon:

Dodatkowe uwagi:
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz.883.

  

,