wniosek VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane
pierwszy Wartość wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego którą wpisujemy do wniosku w IV kwartale 2018 roku wynosi
4.294 zł
pierwszy

Opinie o Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materia�y budowlane
pierwszy "Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługę firmy odzyskajvat.pl. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Na każdego naszego emaila z pytaniem dostawaliśmy błyskawiczną odpowiedź. Wypełniony wniosek otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. Był on bezbłędnie wypełniony co ułatwiło szybkie odzyskanie zwrotu podatku w ciągu zaledwie miesiąca od wysłania wniosku do urzędu! Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy :)"
Iza i Paweł Data dodania: 01.02.2012
"Bardzo dobry kontakt z biurem. Profesjonalnie przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Nie miałem żadnych problemów w Urzędzie Skarbowym." Michał Ostach Data dodania: 04.02.2012
"Terminowe i rzetelne przygotowanie wniosku. Zrozumiała Informacja o koniecznych działaniach. Atrakcyjna cena. w dniu 26/01/2012 otrzymałam pozytywną decyzje US o zwrocie VAT, US Łódź Górna nie miał żadnych uwag do wniosku." Renata Data dodania: 26.01.2012
"Bardzo solidna firma. Mój wniosek został przygotowany bardzo szybko (4 dni) . Cena za usługę bardzo atrakcyjna. Porównując z innymi biurami rachunkowymi tu kosztuje to znacznie taniej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Obsługa miła i rzetelna. Gorąco polecam." Barbara Data dodania: 09.01.2012

pierwszy W dziale DO POBRANIA umieściliśmy interaktywny wzór druku wniosku VZM-1 z załącznikami udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Interaktywna wersja pozwala na samodzielne wypełnienie, zapisanie i wydrukowanie gotowego wniosku. Zapraszamy do pobierania!
pierwszy Wniosek VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych możesz złożyć tylko raz w roku. Nie ważne przy tym jakiego okresu dotyczą faktury, liczy się tylko ilość składanych wniosków w ciągu roku. Kolejny wniosek będziesz mógł złożyć w następnym roku kalendarzowym.
Odzyskaj VAT - Zwrot VAT za materiały budowlane Kalisz

Ostatni dzwonek na rozliczenie faktur z lat 2012-2013

Autor: odzyskajvat.pl, opublikowano 02.01.2018 r.

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia faktur remontowo-budowlanych za lata 2012-2013

Wraz z końcem 2018 roku zakończy się możliwość odliczenia częci podatku VAT z faktur budowlano-remontowych wystawionych w latach 2012-2013 i tym samym przestanie obowiązywać tzw.zwrot VAT za materiały budowlane wg.starych zasad. W dniu 31.12.2018 r. upływa termin na złożenie wniosku VZM-1, pozostało już więc naprawdę niewiele czasu na rozliczenie. Spóźnialscy którzy nie złożą do tego dnia swojego rozliczenia niestety bezpowrotnie stracą możliwość odzyskania części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych.
Przypomnijmy, że osoby które poniosły wydatki w latach od 2004 do 2013 i posiadają faktury na zakup materiałów budowlanych mogły starać się odzyskać część podatku VAT zawartego w tych fakturach, dokładnie chodzi o 15% różnicy pomiędzy stawką VAT 7% i 22% (a potem 8% i 23%). Czas na rozliczenie faktur z lat 2004-2011 już minął, obecnie pozostała jeszcze jedynie możliwość rozliczenia faktur wystawionych w latach 2012-2013 ale trzeba to zrobić najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. Ponieważ rozliczenie to korzystać będzie ze starych zasad, to może dotyczyć zarówno budowy jak i remontu i nie obowiązują w ich przypadku ograniczenia wprowadzone programem "Mieszkania dla Młodych". Wniosek należy jednak złożyć w nieprzekraczalnym terminie zależnym od daty wystawienia faktur, czyli:

Faktura wystawiona w okresie:
od 01.01.2004 r. do 31.12.2005 r. – termin złożenia upłynął w dniu 31.12.2014 r.
od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r. – termin złożenia upłynął w dniu 31.12.2015 r.
od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r. – termin złożenia upłynął w dniu 31.12.2016 r.
od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. – termin złożenia upłynął w dniu 31.12.2017 r.
od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. – termin złożenia wniosku do 31.12.2018 r.
Jak wynika z powyższego harmonogramu ostateczna likwidacja systemu zwrotu VAT obowiązującego do 2013 roku nastąpi w dniu 31.12.2018 r., to jest bowiem ostateczny termin złożenia wniosku VZM-1.


AKTUALNOŚCI - likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane

Autor: odzyskajvat.pl, opublikowano 31.12.2013 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane od 2014 roku tylko w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych"

Faktury wystawione od 01.01.2014 r. - nowe zasady zwrotu
Od roku 2014 program MdM wprowadza nowe rozwiązania w zakresie możliwości odzyskania części podatku od materiałów budowlanych. Niestety z ulgi skorzystają już tylko nieliczni którzy spełnią określone w ustawie ograniczenia:
- wiek wnioskującego, nie może być większy niż 35 lat (w przypadku małżonków bierze się pod uwagę wiek młodszego z małżonków)
- wydatki muszą dotyczyć budowy, nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy w efekcie której powstał lokal mieszkalny, nie kwalifikują się już żadne wydatki remontowe ani związane z wykończeniem nowego mieszkania,
- budowa musi dotyczyć pierwszego domu a wnioskujący nie może być nawet wspówłaścicielem innego domu lub mieszkania,
- budowa musi był prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia roku 2014,
- wydatki muszą być dokonane po dniu uzyskania pozwolenia na budowę (to nowość bo poprzednia ustawa nie miała takiego warunku),
- budowany dom musi spełniać warunki określone w ustawie, a więc jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 100 m2 lub 110 m2 w przypadku rodzin wielodzietnych (3+). Dla lokali mieszkalnych wielkości te wynoszą odpowiednio 75m2 i 85 m2.
Kolejna niekorzystna zmiana to możliwość złożenia tylko jednego wniosku VZM-1, najpóźniej do końca roku w którym zakończono budowę i oddano budynek do użytkowania. Ponadto złożenie wniosku musi być dokonane w ściśle określonym terminie czyli nie później niż przed końcem roku w którym nastąpiło oddanie budynku do użytkowania.
Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP - w tym miejscu Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi